Chuyện ma có thật ở quê Bình Dương

Phần 6. Ông ngoại
Ông ngoại mình mất năm 2005, vì căn bệnh ung thư. Ông được chôn bên hông nhà mình cách khoảng 500m, từ nhà mình nhìn ra cửa sổ vẩn thấy được nơi ông nằm. Sau khi chôn cất ông xong, chiều nào ba mình củng ra mả ông đốt lửa cho ông ấm. Sau đó độ 10 ngày, cậu ba mình đi cạo mủ cao su ngang mả ông ngoại thì thấy lửa đốt, cứ nghĩ ba mình đốt, cậu ba nghĩ ông mất nay 10 ngày rồi ba mình đốt lửa hoài chi vậy. Rồi đến khi gặp ba mình ông mới hỏi, ba mình nói tui chỉ đốt ba ngày đầu thôi, rồi đâu có đốt nữa. Rồi ba mẹ mình củng xác nhận là đêm có thấy lửa cháy phừng phừng ở ngoài mả ông ngoại nhưng không ai đốt cả. Thiết nghĩ chắc ông lạnh mà tự đốt lửa sưởi ấm.