Chơi mẹ vợ

Em có vợ hơn chục năm . Nên ban đầu em không có tư tưởng mẹ vợ con rể gì xấc. Dù sao em cũng gần 40 mùa hè cháy lửa.
Khoảng 7, 8 năm về trước cái suy nghĩ bậy bạ ấy không ăn nhập vào đầu. Những khoảng , 3, 4 năm nay tư tưởng ấy lại nhập.
Em có vợ vào một gia đình nông dân rặc và em cũng xuất thân từ nông dân.Nhưng hên quá đến giờ này em cũng chưa trở thành nông dân 100% .
Nhà vợ thì cũng ít người không nhiều con cái. Chỉ có 2 chị em gái và ba mẹ vợ. Em ưng con em. Còn chị vợ thì có chồng xa nơi thành phố . Ở nhà thì chỉ có hai vợ chồng mẹ vợ mà thôi.
Nói sơ là vầy mẹ vợ là mẹ kế hai vợ chồng không có con chung. Cách đây 17,18 ông đi theo bạn bè chơi biển rồi lặn biển bị tai biến , cũng may là tai biến được chữa trị kịp thời nên không đến nỗi nằm liệt. Giờ đây ông trên 65 nhưng vẫn tự sinh hoạt như người bình thường ….. vâng đó là sơ sơ về ba vợ.
Còn mẹ vợ thì năm nay khoảng trên 55. Bà ưng ông khi bà hơn 35. Bây giờ cũng khoảng 56, 57 tuổi rồi.
Em cưới vợ vào nhà ấy , thời gian đầu những năm đầu nhà vợ em nhất là mẹ vợ kế( em sẽ nói là mẹ vợ cho nhanh gọn lẹ làng), cũng dành cho bọn em tình cảm gia đình , xem em như là con cái ruột trong nhà. Và em thì lúc ấy cũng không tư tưởng này nọ.
Những năm gần đây vợ chồng em làm ăn xa, con nhỏ nữa nên ít về quê . Đường xa cách trở. Mỗi khi về nhà thì ba mẹ vợ vẫn niềm nở , nhưng khi đi xa thì hơi bóng gió này nọ. Nói chung chuyện nhà vợ . Những dịp rảnh hè, tết . Nhất là hè em hay cho con về quê chơi. Thời gian thỏa mái. Và những năm hè gần đây thì bỗng dưng em lại có cái tư tưởng là được chơi mẹ vợ.
Khi bà mẹ vợ tuổi 55 thì sao ngon ngọt như gái 18 đôi mươi hay kiểu 35 40 được. Về nhà vợ thì mình cũng không thể ăn không ngồi rồi. Cũng phải phụ giúp gia đình vợ nữa vì lao động chính là mẹ vợ. Cũng cầm cuốc ra đồng …. vâng vâng.Chính vì những lúc như thế trong lòng em cũng có hơi hơi muốn được làm tình với mẹ vợ.

Em có vợ hơn chục năm . Nên ban đầu em không có tư tưởng mẹ vợ con rể gì xấc. Dù sao em cũng gần 40 mùa hè cháy lửa.
Khoảng 7, 8 năm về trước cái suy nghĩ bậy bạ ấy không ăn nhập vào đầu. Những khoảng , 3, 4 năm nay tư tưởng ấy lại nhập.
Em có vợ vào một gia đình nông dân rặc và em cũng xuất thân từ nông dân.Nhưng hên quá đến giờ này em cũng chưa trở thành nông dân 100% .
Nhà vợ thì cũng ít người không nhiều con cái. Chỉ có 2 chị em gái và ba mẹ vợ. Em ưng con em. Còn chị vợ thì có chồng xa nơi thành phố . Ở nhà thì chỉ có hai vợ chồng mẹ vợ mà thôi.
Nói sơ là vầy mẹ vợ là mẹ kế hai vợ chồng không có con chung. Cách đây 17,18 ông đi theo bạn bè chơi biển rồi lặn biển bị tai biến , cũng may là tai biến được chữa trị kịp thời nên không đến nỗi nằm liệt. Giờ đây ông trên 65 nhưng vẫn tự sinh hoạt như người bình thường ….. vâng đó là sơ sơ về ba vợ.
Còn mẹ vợ thì năm nay khoảng trên 55. Bà ưng ông khi bà hơn 35. Bây giờ cũng khoảng 56, 57 tuổi rồi.
Em cưới vợ vào nhà ấy , thời gian đầu những năm đầu nhà vợ em nhất là mẹ vợ kế( em sẽ nói là mẹ vợ cho nhanh gọn lẹ làng), cũng dành cho bọn em tình cảm gia đình , xem em như là con cái ruột trong nhà. Và em thì lúc ấy cũng không tư tưởng này nọ.
Những năm gần đây vợ chồng em làm ăn xa, con nhỏ nữa nên ít về quê . Đường xa cách trở. Mỗi khi về nhà thì ba mẹ vợ vẫn niềm nở , nhưng khi đi xa thì hơi bóng gió này nọ. Nói chung chuyện nhà vợ . Những dịp rảnh hè, tết . Nhất là hè em hay cho con về quê chơi. Thời gian thỏa mái. Và những năm hè gần đây thì bỗng dưng em lại có cái tư tưởng là được chơi mẹ vợ.
Khi bà mẹ vợ tuổi 55 thì sao ngon ngọt như gái 18 đôi mươi hay kiểu 35 40 được. Về nhà vợ thì mình cũng không thể ăn không ngồi rồi. Cũng phải phụ giúp gia đình vợ nữa vì lao động chính là mẹ vợ. Cũng cầm cuốc ra đồng …. vâng vâng.Chính vì những lúc như thế trong lòng em cũng có hơi hơi muốn được làm tình với mẹ vợ.