Cầm Tinh Con Gì?

Tèo hôm nay được mẹ cho về quê chơi. Vào nhà một người trong xóm. Người hàng xóm hỏi:
– Cháu cầm tinh con gì?
Thằng bé nói:
– Con gà, con lợn, con bò.
– Tại sao cháu nói thế?- Người hàng xóm hỏi.
Thằng bé trả lời:
– Vì khi xem chữ của cháu, cô giáo nói là cháu viết như gà bới, khi tắm thì mẹ cháu bảo bẩn như con lợn, khi xem sổ liên lạc thì bố cháu bảo ngu như bò.

cam_tinh_con_gi